Uppvisning

Den 20 november blev vi inbjudna till Älvåkraskolan
för att hålla föredrag och göra en liten uppvisning.
Skolan hade en temavecka på ämnet "respekt" och Tobbe-san
åtog sig uppgiften att föreläsa och demonstrera lite av
karatens grunder för högstadiets elever. Med i uppvisningen
var även Petra, Fredrik och Emil.