Barnläger och gradering 1-2 juni 2013


Årets barnläger i Korsträsk lockade ett 30-tal tränande och totalt 38 graderande barn från både Älvsbyn och Luleå.
Instruerade under lägret gjorde Torbjörn Jakobsson, 2 dan, Anneli Olofsson, 2 dan och Maria Mattsson, 2 dan.
Examinatorer under graderingen var Anneli Olofsson och Maria Mattsson.Salim Hidirbekov, Hanlar Savadov, Lovisa Eriksson och Sandra Olofsson
graderade för första gången och klarade rött bälte!


Elin Pettersson, Wilma Viklund, Engla Jansson, Edvin Pettersson,
Max Fjellvind och Oskar Jansson får sätta ett streck på sina röda bälten!


Liam Lindgren, Bobojon Mikiddinov, Anton Johansson och Linus Olofsson
i bakre ledet tog svart streck på sitt orangea bälte. Det gjorde även Oscar Sahin
och Ellen Hjertberg till höger i främre ledet. Jacob Andersson längst fram
till vänster gick upp från rött till första orange.


Evelina Björk, Elsa Lindebris och Eric Westerlund tog gult bälte.
Även Madineh Azimi har graderat till gult bälte (ej på bild).